Get Adobe Flash player

Certifikace

certifikat.jpg


Mgr. Ilona Letfusová - Harmonie Kroměříž

........................................................................................................................

Každý z nás se potřebuje občas uvolnit, zbavit se napětí, bolesti a dalšího zatížení organismu, které jsou součástí našeho života, při dennodenní zátěži.

Poslech hudby, procházky přírodou, cvičení to jsou všechno způsoby jak uklidnit svou mysl, získat pocit vyrovnanosti a harmonie

Ne vždy však tyto způsoby vedou k odstranění našich fyzických a duševních problémů a proto je vhodné využít jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod a tím jsou hlavně masáže, protože lidskou ruku a její dotek ještě nikdy žádný přístroj nenahradil. Je možné ale využít i další formy terapií spojené s masážemi, které nám umožní docílit zdraví a celkovou harmonii těla.

Harmonie_KM, Ilona Letfusová, mým cílem v práci je převážně zaměření se na odstranění příčin, které způsobují bolestivost kloubů, svalů s následným efektem - celkové  únavy organismu.  Ke své práci využívám kombinaci různých metod, do kterých patří, lymfodrenáže, reflexní, tlakové a meridiánové masáže, Breussova masáž, baňkování, Akabeneho test, rašelinové zábaly, moxování, měkké techniky, lymfatické masáže se zaměřením na celotělovou kosmetiku a další.

Zabývám se kraniosakrální terapií, jsem absolventkou školy Kauzální medicíny u lektora Giovanni Conchim

Dále pracuji s přístrojem Accent Alma Laser určený k neinvazní liposukci /plošné odstranění tuku a celulitidy/, kde přístrojem je ošetřováno nejen tělo ale i obličej - při ošetření dochází k vypnutí pokožky a vyhlazení vrásek.

........................................................................................................................


Computer Kinesiology

Oznamuji svým přátelům a klientům, že jsem dne 30.6. pod vedením Doc. MUDr. Dobromily Jandové(přednosta rehabilitační kliniky LFUK) a ing. Morávka získala licenci k používání metody Computer Kinesiology. O metodě: Metoda Computer Kinesiology (CK) vychází ze skutečnosti, že všechny poruchy kdekoliv v organismu se specifickým způsobem projevují na pohybovém aparátu a také že je možno řadu z nich přes pohybový systém zpětně ovlivnit. Zahrnuje v sobě poznatky z oboru neurologie, ortopedie, myoskeletální medicíny, výživy, endokrinologie, reflexologie a dalších, které dokáže pomocí počítačového programu propojit a podat tak komplexní a celostní obraz pacienta, nejen z hlediska pohybového. Znalost vzájemných vztahů dále umožňuje provést cílené masáže, polohování, protahovací a dechové cvičení a další úkony pro ovlivnění zdravotního stavu. Zpravidla dochází k velmi rychlému zlepšení. Při následných kontrolách umožňuje systém CK porovnávání nálezů pro upřesnění dalšího postupu. Svou filozofií je CK zaměřena na pacienta, nikoliv na nemoc a snaží se poukazovat na primární příčinu nerovnováhy, neléčí pouze důsledky. Pomocí CK je dokonce možné vlastní nemocí předejít, tj.zachytit stádium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale sama se ještě neprojevuje. Metoda je neinvazivní, bezbolestná a relativně rychlá. Pro koho je tato metoda vhodná: CK má výborné výsledky zejména v oblasti prevence i terapii akutních i vleklých funkčních poruch a onemocnění. To jsou stavy,kdy již cítíme potíže, ale tělo ještě nemusí být viditelně poškozeno, jen je "špatně seřízeno" a běžné diagnostické metody ( např. rentgen, CT a další) je logicky nemohou zaznamenat. Uplatňuje se s úspěchem v případech, kdy je problém víceúrovňový, tj. postihuje různá místa v organismu různým způsobem nebo pokud se nedaří nalézt původce problému jinými metodami. CK je vhodná jak pro lidi s nedostatkem vhodného pohybu, tak pro sportovce. CK je tedy konkrétně určena pro osoby trpící akutními i chronickými obtížemi v oblasti celého pohybového aparátu, dále dechovými obtížemi, poruchami imunity, hormonální nerovnováhou, únavou či psychosomatickými obtížemi. Průběh vyšetření a terapie: Před zahájením léčby CK je nutné terapeuta informovat o důležitých okolnostech zdravotního stavu-úrazy, operace, probíhající léčba, léky...Vyšetření probíhá střídavě ve stoji a lehu. Diagnostiku lze provést pouze u osoby,která je schopna alespoň 15 min stát a komunikovat s terapeutem. Terapeut vyšetřuje a hodnotí v první části kvalitu a rozsah provedení jednoduchých pohybů a ve druhé části pohmatem reflexní změny na kůži a ve svalech. Nálezy zadává do počítačového programu, který po skončení testování ihned vyhodnotí a převede do grafu, ze kterého terapeut získává informace pro další postup. Na základě dysfunkcí pohybového systému zjištěných v testovací části navrhne systém CK vhodnou individuální terapii aktuálního stavu. Terapeut má možnost na základě výsledků testovací části a jeho úrovni povolených způsobů terapie vybrat konkrétní způsob ( FT techniky, cílené masáže, různé druhy cvičení...) Může též využít externí databáze a konzultovat doporučení vhodného způsobu terapie. Návrh terapie může nechat na systému CK, úroveň náročnosti sestavy ošetřovacích úkonů navrženou systémem CK může terapeut dle svých zkušeností a úvah kdykoliv změnit i čas trvání celého ošetření. Systém CK má pouze informační a poradní službu. Jedině terapeut, který je v přímém kontaktu s klientem, může rozhodnout o způsobu a náročnosti ošetření. Systém automaticky přepočítá navrženou sestavu ošetření podle parametrů změněných terapeutem. I v průběhu provádění ošetření může terapeut kterýkoliv z navržených úkonů nechat přepočítat na méně náročné parametry nebo úkon zcela vynechat pro kontraindikaci. Systém také vyhodnotí, které změny je vhodné provést i z dlouhodobého hlediska- změna životního stylu,stravovacích návyků. Základní terapie vyžaduje obvykle 3 až 5 návštěv odborného centra CK v krátké době po sobě pro posouzení dynamiky reflexních vazeb a rozhodnutí o dlouhodobém léčebném nebo preventivním plánu.
 
 
 

Kontakt

777 255 041
ilona.letfusova@seznam.cz
Otevírací doba:
Po, Čt: 8:00-19:00
Út, Stř: 8:00-17:00
Pá: 8:00-16:00
/ mimopracovní doba dle telefonické objednávky /