Get Adobe Flash player

Certifikace

certifikat.jpg


Meridianová masáž

Meridiánová masáž neboli Akupunkt-masáž dle Willyho Penzela , vychází z principů tradiční čínské medicíny.

Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie (čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii. Pokud energie plynule protéká a je rovnoměrně rozdělena v celém energetickém oběhu, považujeme tento ideální stav za normální a odpovídá našemu pojmu zdraví.

Při omezení průtoku nastává nad překážkou přebytek energie a pod ní zákonitě nedostatek energie. Pokud se budou tyto změny (přebytek a nedostatek) neustále prohlubovat a rozšiřovat, dojde po určité době k postižení celého oběhu. Poruchy toku energie, jeho zpomalování a zrychlování, vznik oblastí s přebytkem anebo s nedostatkem energie již nejsou normální situací a odpovídají našim pojmům poruchy zdraví a nemoci.

Masáž se provádí kovovou tyčinkou, se kterou se projíždějí jednotlivé meridiány. Masáží ve směru toku energie se zesiluje průtok energie, používá se tedy když je nedostatek energie v meridiánu.

Masáží proti směru toku energie by mělo mít zklidňující, tlumivý, sedativní účinek , používá se tedy když je přebytek energie v meridiánu. Takovou to masáží dochází k harmonizaci a nastartování léčivých účinků organismu.

Kontakt

777 255 041
ilona.letfusova@seznam.cz
Otevírací doba:
Po, Čt: 8:00-19:00
Út, Stř: 8:00-17:00
Pá: 8:00-16:00
/ mimopracovní doba dle telefonické objednávky /