Get Adobe Flash player

Certifikace

certifikat.jpg


Záda a šíje - reflexní uvolnění přes plosku nohy

Jedná se o kombinaci souboru uvolňovacích technik, které zahrnují:

Měkké techniky, baňkování, tlakovou masáž, meridiánovou masáž

V případě že se jedná o větší komplikace a větší bolestivost kloubů a svalů tato nmasáž začíná přes uvolnění plosky nohou

Ploska nohy. Na chodidle každého člověka se nachází množství větších i menších plošek a bodů, které jsou nervovými reflexy propojeny s určitou částí těla nebo s určitým orgánem. Systém těchto reflexních plošek se nachází i na rukou (na dlani, prstech a hřbetech rukou a v okolí zápěstí) nebo jiných částech těla, např. na uchu, jsou ale mnohem menší. Je to, jako by se celé tělo se všemi jeho částmi promítalo do oblasti chodidla nebo ruky, každá část těla má tedy na chodidle nebo ruce svůj zmenšený obraz. Ploska nohy, nárt, prsty, pata a okolí kotníků je tedy jakýmsi systémem „tlačítek", které když stiskneme, zazvoní to na druhém konci drátu, neboť signál putuje po nervových spojeních přímo do orgánu nebo části těla, na kterou chceme působit. Plošky mačkáme nejlépe palcem, kolmo do tkáně, s tempem přibližně 1 zmačknutí za 1-2 sekundy

Měkké techniky: jedná se o speciální manuální techniky pro uvolnění přetížených svalů, bolestivých spoušťových bodů ve svalech, fasciích, úponech a šlachách aodstranění kloubních blokád. Jde o jemné techniky pružení, trakce a mobilizace, které vyrovnávají struktury měkkých kání a kloubů a odstraňují bolestivé napětí. V kombinaci ns rehabilitačním cvičením a autoterapií předcházejí dalšímu vzniku blokád a bolestí. Patří do metod používaných ve fyzioterapii

Baňkování: Technika baňkování spočívá v zahřátí baňky a přiložení na kůži, kde baňka chladnutím vytvoří podtlak. Podtlakem na kůži dojde k silnému prokrvení, vyplavení nečistot lymfatickým systémem a potními žlázami, posílení krevního oběhu a uvolnění svalových ztuhlostí. Nemusíte se bát, že by Vás baňka popálila. Technika Vám může přinést úlevu, nabízí jedno z nejúčinnějších lokálních prokrvení vůbec, na druhou stranu Vám po aplikaci mohou zůstat modřiny. Modřinky mizí během jednoho až třech dní. Indikace a kontraindikace jsou obdobné jako u klasické masáže. Nedoporučuje se v případě křečových žil, trombóze

 

Tlaková masáž: Základem reflexních masáží jsou tlakové (presurní) techniky aplikované na reflexní body nebo reflexní zóny. Z těchto reflexních míst terapeut ovlivňuje i velmi vzdálené oblasti těla. Znalost takovýchto specifických míst i způsoby jejich ošetření nám již po tisíce let nabízí Tradiční Čínská medicína.

Tlaková masáž ošetřuje průběh energetických drah (meridiánů) a jejich bodů.

Dle teorie Čínské medicíny je lidské tělo protkáno energetickými drahami, jež spojují různá místa v těle a zabezpečují tak tok informací mezi mozkem, orgány a tělem. Vlivem stresu, přetížení a únavy může dojít k omezení toku (nebo zablokování) energie v jednotlivých drahách, což vede ke stažení svalů v dané lokalitě a zhoršené funkci orgánů náležejících zablokované dráze.

Reflexní tlaková masáž ošetřuje „zablokované" body meridiánů a pomáhá tak k obnovení plynulého proudění energie a uvolnění svalového napětí. Terapeut dle charakteru potíží používá reflexních tlakových, masážních a akupresurních technik

Meridiánová masáž:  neboli Akupunkt-masáž dle Willyho Penzela , vychází z principů tradiční čínské medicíny.

Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie (čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii. Pokud energie plynule protéká a je rovnoměrně rozdělena v celém energetickém oběhu, považujeme tento ideální stav za normální a odpovídá našemu pojmu zdraví.

Při omezení průtoku nastává nad překážkou přebytek energie a pod ní zákonitě nedostatek energie. Pokud se budou tyto změny (přebytek a nedostatek) neustále prohlubovat a rozšiřovat, dojde po určité době k postižení celého oběhu. Poruchy toku energie, jeho zpomalování a zrychlování, vznik oblastí s přebytkem anebo s nedostatkem energie již nejsou normální situací a odpovídají našim pojmům poruchy zdraví a nemoci.

Masáž se provádí kovovou tyčinkou, se kterou se projíždějí jednotlivé meridiány. Masáží ve směru toku energie se zesiluje průtok energie, používá se tedy když je nedostatek energie v meridiánu.

Masáží proti směru toku energie by mělo mít zklidňující, tlumivý, sedativní účinek , používá se tedy když je přebytek energie v meridiánu. Takovou to masáží dochází k harmonizaci a nastartování léčivých účinků organismu.

Kontakt

777 255 041
ilona.letfusova@seznam.cz
Otevírací doba:
Po, Čt: 8:00-19:00
Út, Stř: 8:00-17:00
Pá: 8:00-16:00
/ mimopracovní doba dle telefonické objednávky /