Get Adobe Flash player

Certifikace

certifikat.jpg


Záda a šíje

Jedná se o kombinaci souboru uvolňovacích technik, které zahrnují:

Měkké techniky, baňkování, tlakovou masáž, meridiánovou masáž

Měkké techniky: Jedná se o speciální manuální techniky pro uvolnění přetížených svalů, bolestivých spoušťových bodů ve svalech, fasciích, úponech a šlachách aodstranění kloubních blokád. Jde o jemné techniky pružení, trakce a mobilizace, které vyrovnávají struktury měkkých kání a kloubů a odstraňují bolestivé napětí. V kombinaci ns rehabilitačním cvičením a autoterapií předcházejí dalšímu vzniku blokád a bolestí. Patří do metod používaných ve fyzioterapii

Baňkování: Technika baňkování spočívá v zahřátí baňky a přiložení na kůži, kde baňka chladnutím vytvoří podtlak. Podtlakem na kůži dojde k silnému prokrvení, vyplavení nečistot lymfatickým systémem a potními žlázami, posílení krevního oběhu a uvolnění svalových ztuhlostí. Nemusíte se bát, že by Vás baňka popálila. Technika Vám může přinést úlevu, nabízí jedno z nejúčinnějších lokálních prokrvení vůbec, na druhou stranu Vám po aplikaci mohou zůstat modřiny. Modřinky mizí během jednoho až třech dní. Indikace a kontraindikace jsou obdobné jako u klasické masáže. Nedoporučuje se v případě křečových žil, trombóze

Tlaková masáž: Základem reflexních masáží jsou tlakové (presurní) techniky aplikované na reflexní body nebo reflexní zóny. Z těchto reflexních míst terapeut ovlivňuje i velmi vzdálené oblasti těla. Znalost takovýchto specifických míst i způsoby jejich ošetření nám již po tisíce let nabízí Tradiční Čínská medicína.

Čínská tlaková masáž: Tlaková masáž ošetřuje průběh energetických drah (meridiánů) a jejich bodů.

Dle teorie Čínské medicíny je lidské tělo protkáno energetickými drahami, jež spojují různá místa v těle a zabezpečují tak tok informací mezi mozkem, orgány a tělem. Vlivem stresu, přetížení a únavy může dojít k omezení toku (nebo zablokování) energie v jednotlivých drahách, což vede ke stažení svalů v dané lokalitě a zhoršené funkci orgánů náležejících zablokované dráze.

Reflexní tlaková masáž ošetřuje „zablokované" body meridiánů a pomáhá tak k obnovení plynulého proudění energie a uvolnění svalového napětí. Terapeut dle charakteru potíží používá reflexních tlakových, masážních a akupresurních technik

Meridiánová masáž: Zvaná též Akupunkt-masáž dle Willyho Penzela , vychází z principů tradiční čínské medicíny.

Meridiány tvoří dohromady energetický oběh. Energie (čchi) proudí v přesně určených drahách a časovém pořádku, stává se součástí jednotlivých orgánů, oživuje je a udržuje v činnosti a vzájemné harmonii. Pokud energie plynule protéká a je rovnoměrně rozdělena v celém energetickém oběhu, považujeme tento ideální stav za normální a odpovídá našemu pojmu zdraví.

Při omezení průtoku nastává nad překážkou přebytek energie a pod ní zákonitě nedostatek energie. Pokud se budou tyto změny (přebytek a nedostatek) neustále prohlubovat a rozšiřovat, dojde po určité době k postižení celého oběhu. Poruchy toku energie, jeho zpomalování a zrychlování, vznik oblastí s přebytkem anebo s nedostatkem energie již nejsou normální situací a odpovídají našim pojmům poruchy zdraví a nemoci.

Masáž se provádí kovovou tyčinkou, se kterou se projíždějí jednotlivé meridiány. Masáží ve směru toku energie se zesiluje průtok energie, používá se tedy když je nedostatek energie v meridiánu.

Masáží proti směru toku energie by mělo mít zklidňující, tlumivý, sedativní účinek , používá se tedy když je přebytek energie v meridiánu. Takovou to masáží dochází k harmonizaci a nastartování léčivých účinků organismu.

Kontakt

777 255 041
ilona.letfusova@seznam.cz
Otevírací doba:
Po, Čt: 8:00-19:00
Út, Stř: 8:00-17:00
Pá: 8:00-16:00
/ mimopracovní doba dle telefonické objednávky /