Get Adobe Flash player

Certifikace

certifikat.jpg


Kraniosakrální terapie - Somato-fasciální uvolnění

Kraniosakrální terapie je metoda ovlivňující psychický i fyzický stav každého jednotlivce, při které se pracuje s kraniosakrálním rytmem člověka a místy blokád, které brání pravidelným pohybům části těla vycházejících z tohoto rytmu. Tento rytmus (obvykle 8-12 pulsů/min) patří ke třem základním rytmům člověka (vč. srdečního a dechového) a zásadním způsobem ovlivňuje naši psychickou i fyzickou kondici.

Název metody je odvozen od spojení slov cranio = lebka a sacrum = křížová kost. Kraniosakrální systém je tedy tvořen mozkem a míchou, které jsou chráněny po celé ploše mozkovými plenami a omývány mozkomíšním mokem - kapalinou, která mozek i míchu vyživuje i detoxikuje. Mozkomíšní mok je v pravidelných intervalech vyráběn a vstřikován do systému (skrze mozkové komory) a následně vstřebáván tak, že se střídavě zvětšuje a zmenšuje jeho objem, což je umožněno nepatrnými pohyby lebečních kostí a pružností celého tlakového systému. Kraniosakrální rytmus se tedy projevuje velmi jemnými, pomalými a pravidelnými pohyby lebečních kostí, celé páteře a kosti křížové a následně i dalších připojených kostí.

Blokády a narušení tohoto rytmu (který je jinak nezávislý na našem vědomí a fyzické zátěži) vznikají jednak fyzickým způsobem (úrazy, operace, léky a drogy, zátěžové vlivy na pozice a držení těla apod.), ale rovněž psychickými šoky a traumaty (psychosomatika). Pokud jsou jednotlivé kosti třeba i částečně nepohyblivé, jsou stlačeny, tak ve své funkci je omezen mozek a mícha a tím je ovlivněno fungování orgánů v těle, jejichž funkci utiskované části mozku a míchy řídí. Zároveň pokud se nepohybují volně lebeční kosti, nemůže se pohybovat mozková plena, a tím dochází k zablokování páteře. Nebo naopak: dojde-li k zablokování páteře, nemůže se pohybovat mozková plena a pak je omezen i pohyb lebečních kostí a fungování mozku. Techniky kraniosakrální terapie umí odstranit bloky v popisovaném systému.

Základy pro tuto metodu položili lékaři- osteopat William Garner Sutherland a Dr. John Upledger - americký chirurg a osteopat, který vyvinul techniky komplexního ošetření kraniosakrálního systému. Ing. T. Půlpán absolvoval výcvik v této metodě u německého terapeuta Ulricha Hesseho

Při ošetření leží klient na lehátku oblečen, obvykle na zádech a ošetřující pracuje většinou jen kontaktem a lehkým tlakem či tahem. Vlastní jedno standardní ošetření trvá cca 50-70 min. Součástí ošetření je však rovněž bývá konzultace-pohovor o potřebách a pocitech klienta před a po ošetření či jiná poradenská činnost, takže celková doba setkání obvykle činí cca 60-90 min. Lze rovněž pracovat intenzivněji ve větších blocích - obvykle trvajících 125-180 min. Je možné docházet nepravidelně jen na solitérní ošetření, ale pro efektivnější a hlubší práci (v níže uvedených oblastech) se doporučuje série 6-12 ošetření v cca týdenních intervalech. U závažnějších případů je dobré počítat i s větším počtem ošetření

Kraniosakrální terapie - Somato-emocionální uvolnění

SomatoEmocionální uvolnění je dynamický terapeutický proces založený na principech KranioSakrální terapie, který pomáhá duši i tělu zbavit se přetrvávajících posttraumatických vlivů.

 Společný výzkum prováděný koncem sedmdesátých let Dr. Johnem Upldgerem a biofyzikem Dr. Zvi Karnim vedl ke zjištění, že si tělo udržuje jakýsi otisk fyzikálních sil zanechaných z nehody, úrazu či emocionálního šoku. Tyto dysfunkční oblasti jsou velmi často lokalizovány  v místech, pro která Dr. Upledger používá  pojmenování "energetické cysty".

Ačkoli se přiměřeně zdravé tělo dokáže těmto energetickým cystám přizpůsobit, k vykonávání běžných tělesných funkcí často potřebuje další energii. S průběhem let ztrácí vzorec tělesné adaptability svou účinnost.  
Začínají se objevovat symptomy a dysfunkce, které lze jen stěží potlačit či ignorovat. 

 
SomatoEmocionální uvolnění Vám dává manuální a verbální schopnosti, které pomohou uvolnit tyto destruktivní vzorce z Vašich myslí a těl.

Kontakt

777 255 041
ilona.letfusova@seznam.cz
Otevírací doba:
Po, Čt: 8:00-19:00
Út, Stř: 8:00-17:00
Pá: 8:00-16:00
/ mimopracovní doba dle telefonické objednávky /